كابل برق با عايق لاستيكي نخستين بار در سال ۱۸۹۷ جهت قدرت برق با ولتاز ۱۱۰۰۰مورد استفاده قرار گرفت . به چند رشته سيم كه در كنار هم به صورت به هم بافته شده و يا بسته شده قرار داده ميشوند،كابل برق يا شاه سيم ميگويند. براي مشاهده ليست قيمت كابل برق به سايت زيتون كابل مراجعه كنيد.
كابل برق هادي الكتريكي است كه از آن براي انتقال جريان برق استفاده مي شود.اين كابل در سيم كشي ساختمان هاي اداري و مسكوني براي انتقال جريان برق مورد استفاده قرار مي گيرد. كابل برق قابليت انعطاف و خم شدگي را دارد . كابل برق انواع مختلفي دارد كه هر كدام ويژگي ها و مزاياي مربوط به خود را دارند و براي مصارف خاصي از آن ها استفاده مي شود.

اين سيمها همچنين ممكن است به هم تابيده باشند. سيمهايي كه كابل برق را تشكيل ميدهند معمولاً يك روكش محافظ دارند. از كابل برق معمولا براي توزيع برق فشار ضعيف استفاده ميشود. البته از برخي انواع كابل برق مخصوص نيز براي انتقال انرژي برق فشار قوي استفاده ميشود.