اگر با دستور RM در لینوکس (یونیکس) آشنا باشید می دانید که این دستور برای حدف فایل ها و دایرکتوری ها استفاده می شود؛ چنانچه این دستور را به صورت اشتباه و با پارامترهای خطرناک استفاده کنید می تواند همه فایل ها (حتی فایل های سیستم عامل) را حذف کند!

یکی از راه های استفاده نادرست از این دستور به شکل زیر است .

کد HTML:
rm -rf /
دستور بالا تمام فایل ها و دایرکتوری های موجود در مسیر / را پاک می کند. برای آشنایی با سایر دستورات خطرناک در لینوکس این پست را ببنید.


جلوگیری از حذف ناخواسته فایل ها و دایرکتورها:

راه های متفاوتی برای جلوگیری از اجرای این دستور به شکل بالا و جلوگیری از پاک شدن دیتاهای حساس و مهم وجود دارد. اما ساده ترین راه ساخت یک فایل با نام ‎-i در دایرکتوری های حساس سیستم است. دستور rm این فایل را به عنوان یک پارامتر شناسایی خواهد کرد، و برای حذف فایل ها در اثر اجرای دستور rm اخطاری نمایش داده و منتظر تایید شما خواهد می ماند.
نکته: مراقب باشید هرگز فایلی با نام ‎-rf در دایرکتوری های سیستم ایجاد نکنید! فکر می کنید چرا؟