1- از قرار دادن بنر در امضاء خودداری شود.
2- از قرار دادن عکس یا نوشته با فونت بزرگ لطفا خودداری کنید.
3- کاربران محترم به علت اینکه عکس های با حجم و سایز بالا صفحات را سنگین می کند، حقوق کاربران را ضایع می کند، از این موارد استفاده نکنید.
4- از قرار دادن id ، شماره تماس و ... در امضاء ممنوع می باشد.
5- استفاده از حداکثر سه سطر در این بخش مجاز می باشد.
6- درصورت امکان از زبان شیرین فارسی استفاده کنید.
7- رعایت ادب و احترام و استفاده از کلمات و جملات مناسب الزامی می باشد.